תיקון ליל שבועות – תשע”ה – Shavuot Night Learning

Click here to download the full schedule of shiurim 

שבועות תשע”ה 

Shavuot 2015

ב”כ עץ חיים  B”K Etz Chaim

שיעורי ליל שבועות  Leil Shavuot Shiurim

מוקדש להפצת תורתו של הרב ליכטנשטיין זצוק”ל

(שיעורים יהיו בעברית אלא אם רשום אחרת)

(Shiurim will be in Hebrew unless otherwise specified)

23:10 – 1:10

רב שיח: נושאים בעבודת ה’ לאור תורתו של הרב ליכטנשטיין

Panel: Topics on the Service of God presented by students of Rav Lichtenstein

Moderator, Rav Shalom Kurz מנחה, הרב שלום קורץ

  1. Rav Dr. Meir Ekstein: The Possibility of Territorial Compromise (in English)
  2. הרב ד”ר מאיר אקשטיין: פשרה מול ויתור בעד השלום (באנגלית)
  3. Rav Eli Clark: Being “Frum” and Being Good (in English)
  4. הרב אלי קלרק: להיות דתי ולהיות טוב–על יחסי דת ומוסר (באנגלית)
  1. הרב ראובן יאסו: ממלכתיות מול מסורת בית אבא בפסיקה של מורנו ז”ל
  2. Rav Reuven Yasu: Tensions and Variables Confronting a True Posek
  3. הרב יונתן ברט: הסדר לכתחילה–תורה, ציונות, ודרך ארץ במשנת הרב
  4. 4. Rav Yonatan Bart: Hesder A Priori–Torah, Zionism, and Derech Eretz in

Rav Lichtenstein’s View

1:20 – 2:20

אבי סיילס: הייתכן תלמיד חכם אמיתי בלי זקן?

Avi Silas: Can a Real Talmid Chacham be Clean-Shaven?

(Hebrew or English per preference of attendees  אנגלית או עברית לפי עדיפות משתתפים)

2:30-3:30

הרב אלי קלרק: היתר מכירה–הלכה ולא למעשה

Rav Eli Clark: Heter Mechira–Impractical Halacha

(Hebrew or English per preference of attendees  אנגלית או עברית לפי עדיפות משתתפים)

3:40-4:40

הרב ד”ר מאיר אקשטיין:   אהבת הגר

Rav Dr. Meir Ekstein: Love the Stranger

(Hebrew or English per preference of attendees  אנגלית או עברית לפי עדיפות משתתפים)

Megillat Rut First Reading4:45מגילת רות ותפילת שחרית

Netz5:39– הנץ החמה

Regular Shacharit-8:30שחרית רגיל

Mincha –19:25מנחה      

Shiur between Mincha and Arvit

שיעור וסיום בין מנחה לערבית–ליאור בידרמן

Welcome!

The community of Givat Savion is located in the pastoral city of Bet Shemesh.

Bet Shemesh is centrally located within Israel, providing easy access to a number of major cities.

Modiin, Kiryat Gat and Rechovot are a mere 20 minutes away by car or bus. Tel Aviv and Yerushalayim take 40 minutes travel time by car or bus, and are also accessible by train rides that depart every hour from the Bet Shemesh station. Ashdod and Ashkelon are each an hour away.

Givat Savion is the ideal location for people who want to work in a large city while living in a pleasant, affordable community with beautiful outdoor spaces.

hadekel

As explained by this article on the Ynet news site http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4618192,00.html, homes in Bet Shemesh sell for a far lower price than comparable homes in large cities and in Israel as a whole. Givat Savion homes give you more value for your money!

Bet Shemesh is home to a large Garin Torani, a group of people who moved to the city to provide education and programs about Judaism. These devoted and active community members are scattered through the city, with many living in Givat Savion.

Our shul, Congregation Etz Chaim, truly reflects the ingathering of the Diaspora. People from the four corners of the earth belong to our shul, where native Israelis blend with people from North America, Europe, Australia, Asia and Africa. This feature makes our community unique in Bet Shemesh, and probably in Israel.

Our friendly congregation is involved in Chesed activities both within the community and with the Bet Shemesh community at large. We contribute with our time and money to small and large charity events, and we are involved in social activism as well.

At Etz Chaim, our members are like family. When someone is in need, the congregation is there to help. When someone celebrates a Simcha, the community celebrates along with him or her. At the same time, our members have privacy, and are given the space to live their personal lives.

matnas