פעולת ראש חודש אדר – הרצאה על ייצור יינות וטעימות יין

תמונות מההרצאה מאת יקב טפרברג

img_0821

img_0819

img_0820

img_0813

Advertisements

Rosh Chodesh Adar Lecture and Wine Tasting

Professional vintner Olivier of Teperberg Winery ushered in the month of Adar for Beit Knesset Etz Chaim by gracing us with a lecture about wine production, along with tastes of the winery’s best vintages.

Here are some pictures from this informative and fun event:

img_0813 img_0815 img_0816 img_0817 img_0818 img_0819 img_0820 img_0821 img_0822 img_0823

Tu B’shvat Planting at Etz Chaim

Words from our Rav on the occasion of planting a tree in our beautiful garden:

Planting at Etz Chaim

Planting at Etz Chaim

On this past Friday afternoon many of our members participated in a meaningful event.  They planted a Dekel-Tamar in the courtyard of the Bet Knesset, thus rounding out the planting of various fruit trees as well as each of the Arba Minim.

planting-4

It was meaningful because by engaging in this planting they participated in the mitzvah of Yishuv Eretz Yisrael  according to the Ramban who writes “We are commanded to possess the land given by G-d to Avraham, Yitzhak and Yaakov and not to leave it in the hands of any other nation nor to leave it desolate.

planting-5

For some of the participants this was probably the first tree that they ever planted in Eretz Yisrael.  The significance both for them individually as well as for all of us as a Kehilla is the strengthening of our connection and the deepening of our roots in this blessed land.

planting-6

 

On a side note to all who have fruit trees of various sorts on their property or who are vegetable growersplease be aware that the requirement to set aside and declare Trumot U’maasrot applies to your homegrown produce.  The heteir to eat “ara-ee” without taking Trumot U’maasrot doesn’t apply to anything brought into the house.  In the yard one may employ this heteir if you take hold of only one fruit at a time to eat.  If one holds more than one at a time then the requirement to take Trumot U’maasrot would apply.

 

Yashar Kochachem to all who were involved in the Tu B’Shvat event.  May our entire Kehilla merit to ever deepen our connection with and love for this land.

 

Rabbi Kurz

נטיעות בבית כנסת עץ חיים

מילים מהרב:

ביום ששי שעבר חברי הקהילה השתתפו בשתילת עץ דקל-תמר בחצר בית הכנסת להשלים נטיעת עצי פרי שונים יחד עם כל אחד מסוגי הארבעה מינים.  בזאת אנחנו קיימנו מצוות ישוב ארץ ישראל כפי שכותב הרמב”ן:  “נצטווינו לרשת הארץ אשר נתן הא-ל יתברך ויתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה.”  לחלק מהמשתתפים ייתכן שהייתה זאת הפעם הראשונה שנטעו אילן בארץ ישראל.  עבורם בפרט ועבורנו כקהילה הדבר מחזק את החיבור ומעמיק את השורשים שלנו בארץ הקודש.

 

נ.ב.  לכל חברי הקהילה המגדלים בחצר שלהם או בגינה עצי פרי או ירקות למיניהם  יש לזכור את החיוב להפריש מהיבול ומהקטיף שלכם תרומות ומעשרות.  ההיתר לאכול עראי בלי הפרשת תרומות ומעשרות אינו קיים לגבי פירות שהכניסו אותם לבית.

פירות שגדלו בחצר מותר לאכול עראי בחצר בתנאי שאוחזים אחת אחת. ברגע שמצרפים שניים לאחוז ביחד חל החיוב להפריש תרומות ומעשרות.

 

יישר כוחכם לכל אלה שארגנו ולאלה שהשתתפו בנטיעה ביום ששי ערב ט”ו בשבט.planting-1

אני תפילה שכל חברי קהילתנו ימשיכו להתבסס בארצנו הקדושה ולהתחבר אליה חיבור של אהבה.

 

רב קורץ

planting-2