“Son of Hamas” Lecture! הרצאה על “הנשיא הירוק

Thanks to Gonen Ben Yitzchak, formerly of the Shabak, for his fascinating lecture about the “Son of Hamas.” He kept the 100+ people in the  audience at the edge of their seats!

תודה לגונן בן יצחק על ההרצאה המרתקת על “הנסיך הירוק” והמאה + אנשים שבאו לעץ חיים לשמוע ממנו.

 

Opening Lecture of Beit Midrash Erev שיעור פתיחה של בית מדרש ערב

The Etz Chaim Vaad would like to thank the members of our community who attended the inaugural event of the new Bet Midrash Erev. The thrice-weekly learning program at Etz Chaim will commence this coming Tuesday – men and women are welcome to attend.

Thank you to Rabbi Kurz, the Moskowitz family, and Garin Yachad under the leadership of Rav Haeitan for arranging last night’s successful lecture. Thank you to Rav Kustiner for coming all the way from Mizpeh Ramon to share his enlightening words.

A special thank you goes to Dina and Simcha Yaffa, who devoted their time and efforts to prepare, set up, and clean up a beautiful table of refreshments for the attendees.
                                                           

וועד עץ חיים רוצה להודות לכל אלה שהיגיעו אתמול בלילה לאירועת הפתיחה של הבית מדרש ערב. תכנית הלימוד תתחיל השבוע ביום שלישי. גברים ונשים מוזמנים להצטרף.

תודה להרב קורץ, משפחת מוסקוביץ, הרב האיתן וגרעין יחד על ארגון הערב. תורה להרב קוסטינר, שבא ממצפה רמון להגיד דברי תורה מאירים.

יישר כוח גדול לדינה ושמחה יפה על העזרה בהכנה, עריכה, הגשה, וחיסול של הכיבוד אתמול. הם ממש דוגמא אישית!

Purim at Etz Chaim – פורים בעץ חיים

This Purim, we had it all: Purim party, costume contest, Mishloach Manot for program participants, Mishloach  Manot for our Chayalim/ot and Bnei/Banot Sherut, Matanot L’evyonim, entertaining Megilla readings, and the WINNING Hamantashen in the Melabev Hamantash contest!

בחג פורים, עץ חיים הצטיין בהכל: מסיבת פורים, תחרות תחפושות, משלוחי מנות לחיילים ולבני שרית, משלוחי מנות לקהילה, קוראי מגילה מהנים, והאזני המן המנצחים בתחרות אוזני המן של מלב”ב!

מידע על תרומות והחזרת כספים

חברים יקרים,
תזכורת בעניין תרומות ובקשות להחזר הוצאות:
1) כל תרומה או תשלום במזומן או בשיק יש לשים בתוך מעטפה עם הסבר כתוב אודות אופי התשלום, ולשים את המעטפה בתיבה על דלת בית הכנסת או בתיבת הדואר של משפחת בוקמן ברח’ השיטה 14 (או למוסרה ישירות לדבי בוקמן).
2) יש לרשום את השיק לפקודת ‘קהילת הגבעה’.
3) ניתן להעביר תרומות ותשלומים בהעברה בנקאית לחשבון מס’ 480803 (ע”ש ‘קהילת הגבעה’) בסניף 692 של בנק הפועלים (בנק מס’ 12).  מוצע ליידע במקביל את דבורה בוקמן במייל (דוא”ל) על עצם ביצוע ההעברה.
4) לא מקבלים שיקים במטבע זר.
5) ניתן לבצע תשלומים/תרומות בדולר ארה”ב ע”י משלוח שיקים ישירות לארגון “PEF Israel Endowment Funds” בניו יורק.  ארגון ה-PEF ישלח לך אישור לצרכי מס ויעביר את התרומה בשקלים לחשבון העמותה בבנק הפועלים. נא לעיין בהוראות המצ”ב לפרטים.
6) לצורך החזר הוצאות בגין פעילות של בית הכנסת, נא להשתמש בטפסים המצ”ב (בעברית או באנגלית) כדי לבקש את ההחזר.  יש לפעול בהתאם להוראות שבטופס, לצרף קבלות, ולהביא לדבורה בוקמן ברח’ השיטה 14 או לשים במעטפה בתיבת הדואר שלה או בתיבה שעל דלת בית הכנסת.
תודה מראש על שיתוף הפעולה.
בברכה,
ועד בית הכנסת
ב/הגזבר וועדת הכספים

Everything About Donations

Here it is: all the information you need about donations and requests for reimbursement of expenses:

  1. All donations and payments by cash or check should be placed into an envelope with a clear explanation, and either placed into the lockbox on the front door of the Bet Knesset, or brought to the home of Debbie Buckman, HaShita 14 (you may give to Debbie directly or drop into her mailbox).
  2. All checks must be made payable to “Kehilat HaGivah”.
  3. Donations and payments can be made by direct bank transfer to Bank Hapoalim (Bank 12), Branch 692, Account 480803, Account Name: קהילת הגבעה.   We recommend that you send email to Debbie Buckman to let her know that you’ve made a transfer.
  4. We will not accept checks in any foreign currency.
  5. Donations / payments can be made in US Dollars by mailing checks directly to “PEF Israel Endowment Funds” in New York.  The PEF organization will send a tax receipt to you, and will transfer the shekel equivalent to our account at Bank HaPoalim. Please see the attached instructions for complete details.
  6. For reimbursement of expenses that you made on behalf of an activity / project in the Bet Knesset, please use the attached forms (available in Hebrew and English) to request your reimbursement.  Please follow all instructions on the form, attach your receipts, and bring to the home of Debbie Buckman, Hashita 14 (you may give it to her directly or drop into her mailbox). Alternatively you may drop it into the lockbox on the front door of the Bet Knesset.

 

Thank you in advance for your cooperation.

Vaad of the Bet Knesset on behalf of the Treasurer and the Finance Committee