מידע על תרומות והחזרת כספים

חברים יקרים,
תזכורת בעניין תרומות ובקשות להחזר הוצאות:
1) כל תרומה או תשלום במזומן או בשיק יש לשים בתוך מעטפה עם הסבר כתוב אודות אופי התשלום, ולשים את המעטפה בתיבה על דלת בית הכנסת או בתיבת הדואר של משפחת בוקמן ברח’ השיטה 14 (או למוסרה ישירות לדבי בוקמן).
2) יש לרשום את השיק לפקודת ‘קהילת הגבעה’.
3) ניתן להעביר תרומות ותשלומים בהעברה בנקאית לחשבון מס’ 480803 (ע”ש ‘קהילת הגבעה’) בסניף 692 של בנק הפועלים (בנק מס’ 12).  מוצע ליידע במקביל את דבורה בוקמן במייל (דוא”ל) על עצם ביצוע ההעברה.
4) לא מקבלים שיקים במטבע זר.
5) ניתן לבצע תשלומים/תרומות בדולר ארה”ב ע”י משלוח שיקים ישירות לארגון “PEF Israel Endowment Funds” בניו יורק.  ארגון ה-PEF ישלח לך אישור לצרכי מס ויעביר את התרומה בשקלים לחשבון העמותה בבנק הפועלים. נא לעיין בהוראות המצ”ב לפרטים.
6) לצורך החזר הוצאות בגין פעילות של בית הכנסת, נא להשתמש בטפסים המצ”ב (בעברית או באנגלית) כדי לבקש את ההחזר.  יש לפעול בהתאם להוראות שבטופס, לצרף קבלות, ולהביא לדבורה בוקמן ברח’ השיטה 14 או לשים במעטפה בתיבת הדואר שלה או בתיבה שעל דלת בית הכנסת.
תודה מראש על שיתוף הפעולה.
בברכה,
ועד בית הכנסת
ב/הגזבר וועדת הכספים

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s